12.11.09

Bekalan hidup

Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah swt kerana memilih kita untuk membicarakan soal bagaimana untuk kita kembali kepada Islam yang sebenar. Islam yang syamil, kamil dan mutawazin. Anugerah Allah swt ini perlu kita jaga dan pelihara dengan bersungguh-sungguh kerana mungkin ia adalah anugerah pertama dan terakhir dari Allah swt dalam kehidupan kita di atas mukabumi Allah ini.
Oleh itu segala peluang yang ada perlulah kita gunakan semaksima yang mungkin tanpa mensia-siakannya.Janganlah kita mengambil sikap tidak kesah, masih leka dan relax serta tidak serius dalam membuktikasn keikhlasan kita sebagai hamba Allah yang sebenar-benarnya. Oleh yang demikian, dalam rangka kita untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya, maka perlu jelas akan hakikat penglibatan atau iklasan kita pada Allah swt.

Sahabat/sohibah, dihadapan kita adalah akhirat. sama ada kita berjaya dengan sebenar-benarnya atau kita rugi ia bergantung kepada kehidupan kita di dunia.Jendela seerah memaparkan bagaimana pengorbanan Zainab al-Ghazali al-Jabaili. Kegigihan, ketegasan, sifat pengorbanan dan jihad beliau begitu ketara sekali sehingga beliau menerima seksaan melebihi seksaan seorang lelaki. Begitu sayangnya pada Islam beliau sanggup berkorban demi agama tercinta.

Oleh yang demikian, marilah kita bersama-sama membentuk dan mewujudkan suasana kehidupan Islam yang sebenar. Moga kita mendapat berkat dan pertolongan dari Allah swt dan meredhai kehidupan kita sehinggalah kita bertemu dengan akhirat.

No comments:

Post a Comment